• Firma Geotriga, s r.o.

    vyhotovuje geometrické plány, vytyčení vlastnických hranic, výškové a polohové dokumentace, vytyčení staveb atd.

  • Diplom

  • Osvědčení

  • Pochvalné uznání

  • Úřední oprávnění

  • Rejstřík


Odkazy